روز جهانی بدون دخانیات

روز جهانی بدون دخانیات
خرداد ۱۰, ۱۳۹۸

روز جهانی بدون دخانیات و یا به تعبیری روز جهانی بدون تنباکو، عنوان روزیست مصادف با ۳۱ ماه مه، که هر سال در سر تا سر دنیا در چنین روزی، از مردم دنیا خواسته میشه که در این بازه زمانی بیست و چهار ساعته از مصرف دخانیات پرهیز کنند.

ثبت نام در خبرنامه