روز بین المللی دموکراسی

Program Picture
روز بین المللی دموکراسی
شهریور ۲۴, ۱۴۰۰

گفتگو با: دکتر بهروز ثابت، محقق، نویسنده و استاد دانشگاه.

تعبیر دموکراسی از دیدگاه آیین بهائی و از نگاه حضرت عبدالبهاء چیست، از جمله پرسش‌هایی است که در خبرنگار امروز به آن می‌پردازیم.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه