روز بین المللی خانواده

Program Picture
روز بین المللی خانواده
اردیبهشت ۲۵, ۱۳۹۸

گفتگو با: خانم دکتر فرشته بتل.
آیا خانواده، علی رغم تغییرات فاحش دهه‌های گذشته، همچنان مهم‌ترین هسته جوامع امروز هست. معضلات جهان به خصوص چالش محیط زیست چه تاثیری در ساختار خانواده دارد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه