روز بین المللی خانواده

روز بین المللی خانواده
اردیبهشت ۲۵, ۱۳۹۸

گفتگو با: خانم دکتر فرشته بتل.
آیا خانواده، علی رغم تغییرات فاحش دهه‌های گذشته، همچنان مهم‌ترین هسته جوامع امروز هست. معضلات جهان به خصوص چالش محیط زیست چه تاثیری در ساختار خانواده دارد.

ثبت نام در خبرنامه