Program Picture
روزی که برادر شدیم
خرداد ۷, ۱۳۹۹

ده ساله بودم که پدرم رو از دست دادم. مادرم برای تقویت بنیه و پرورش صفات مردونه، منو به یه مدرسه شبانه روزی فرستاد. هر چی ماشین به مدرسه نزدیک میشد استرس بیشتری بهم دست میداد. واقعا تصور درستی از این که چطور میشه مرد بود نداشتم. تو اون مدرسه اتفاقات جالبی افتاد که شما رو دعوت به شنیدن اون میکنم.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه