روزی شاید، روزی باید
آذر ۲۲, ۱۳۹۹

پویا در این داستان از حق تحصیل و تلاش برای به دست آوردن آن می‌گوید. از این که چطور عده‌ای به خود این اجازه را می‌دهند که این حق را از دیگران بگیرند و از کسانی که برای باز پس گرفتن این حق تلاش می‌کنند.

ثبت نام در خبرنامه