روزی جهانی برای تعاون

Program Picture
روزی جهانی برای تعاون
تیر ۱۴, ۱۳۹۸

گفته شده رفتار تعاونی که می‌توان آن را نوعی بلوغ اجتماعی نامید، نشانه‌ای از عزم انسان‌ها و برخورد اصولی و مبتنی بر اراده جمعی، با مشکل‌های اقتصادی و اجتماعی در جامعه است.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه