روزی برای عارفی بزرگ

Program Picture
روزی برای عارفی بزرگ
مهر ۵, ۱۳۹۸

چند ثانیه امروز را به یکی از مشهورترین شاعران ایرانی‌تبارِ پارسی‌گوی اختصاص داده‌ایم، چرا که روز بزرگداشت مولوی را در پیش روی داریم، روز ۳۰ سپتامبر مصادف با ۸ مهرماه، روزی برای بزرگداشت، شاعری ایرانی با شهرتی جهانی است.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه