روزی برای خدمت
اسفند ۲۶, ۱۳۹۸

هدف از تعالیم بهائی دستیابی به صلح و وحدت واقعی‌ در میان تمام ملل و ادیان می‌‌باشد. این فیلم کوتاه یک روز خدمت به اهالی یک روستای بهائی در شمال زامبیا را نشان می‌دهد.

ثبت نام در خبرنامه