روزی برای حکومت مردمی

روزی برای حکومت مردمی
شهریور ۲۲, ۱۳۹۸

سازمان ملل به منظور ارج نهادن به جنبش‌های ضد استبدادی روزی را برگزید، روز ۱۵ سپتامبر یا روز جهانی دموکراسی یک رویداد سالانه است.

ثبت نام در خبرنامه