روزی برای حکومت مردمی

Program Picture
روزی برای حکومت مردمی
۲۲ شهریور ۱۳۹۸

سازمان ملل به منظور ارج نهادن به جنبش‌های ضد استبدادی روزی را برگزید، روز ۱۵ سپتامبر یا روز جهانی دموکراسی یک رویداد سالانه است.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه