روزه؛ ضرورتی برای سلامت جسم یا روح؟ – بخش ۲

روزه؛ ضرورتی برای سلامت جسم یا روح؟ – بخش ۲
اسفند ۲۶, ۱۳۹۴

گفتگو با سهیل کمالی، پژوهشگر در زمینۀ ادیان و فرهنگ خاورمیانه – بخش 2.

ثبت نام در خبرنامه