روزهایی برای عشق و بخشش

program picture

روزهایی برای عشق و بخشش

برنامه‌ای به مناسبت ایام هاء. گفتگوی گروهی چهار نوجوان که سعی می‌کنند معانی این جملات را به کمک یکدیگر درک کنند.
محبت نفثات روح القدس است در روح انسانی
محبت روابط ضروری منبعث از حقایق اشیاء است
محبت وسیله‌ سعادت کبری است در عوالم روحانی و جسمانی
محبت سبب ترقی است برای هر انسانی نورانی

news letter image

ثبت نام در خبرنامه