روحانیون در آیین بهائی

Program Picture
روحانیون در آیین بهائی
شهریور ۲, ۱۳۹۹

چرا در آیین بهائی طبقه‌ روحانی حذف شده است؟ مگر برای راهنمایی مردم احتیاج به روحانیون نیست؟

news letter image

ثبت نام در خبرنامه