روحانیّت و معنویّت در خانواده – بخش ۴

Program Picture
روحانیّت و معنویّت در خانواده – بخش ۴
آذر ۸, ۱۳۹۵

بخش چهارم و پایانی سخنرانی با عنوان “روحانیّت و معنویّت در خانواده” که در نوزدهمین کنفرانس سالانه انجمن ادب و هنر ایران در سال ۲۰۱۵ میلادی و در شهر لندن انگلستان توسّط خانم فروغ صانعی، سویتزر ارائه گردید.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه