روانشناسی نوین و آموزه‌های مولانا – بخش ۱

روانشناسی نوین و آموزه‌های مولانا – بخش ۱
مهر ۱۹, ۱۳۹۹

در اولین قسمت از نامه خطاب به جناب آبراهام مزلو یکی از بنیان گزاران روانشناسی انسان گرا، در ارتباط با تغییر نگرشی که نسبت به انسان و زندگی انسان پیدا کردند صحبت می کنیم و نگاه مولانا را در این خصوص، با جناب مزلو در میان می گذاریم.

ثبت نام در خبرنامه