Program Picture
روان‌شناسی زرد!
خرداد ۹, ۱۳۹۸

در نقطه‌سرخط این هفته، با نگاهی به یادداشت «معجزه‌ای رخ می‌دهد؟» به آسیب‌شناسی مقوله‌ای خواهیم پرداخت که یک جامعه‌شناس آن را «روان‌شناسی زرد» می‌نامد: گونه‌ای از روان‌شناسی که از علمِ روان‌شناسی تنها چند کلمه‌ قلمبه‌‌سلمبه و چند نامِ پرآوازه به امانت می‌گیرد تا ظاهری علمی به مباحث خود دهد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه