رهبری و مدیریّت در دنیای امروز – بخش ۲

Program Picture
رهبری و مدیریّت در دنیای امروز – بخش ۲
دی ۲۹, ۱۳۹۵

گفتگو با: دکتر شاهین تجارتی متخصّص سرطان و محققّ علوم اجتماعی – بخش دوم.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه