رهبری جامعه جهانی بهائی پس از حضرت عبدالبهاء
دی ۲۶, ۱۳۹۷

بخشی از کتاب آئین بهائی، نگرشی کوتاه به تاریخ و تعالیم. در این قسمت: حضرت عبدالبهاء به موجب تعالیم پدر بزرگوار، خطوط اصلی نظم اداری جامعه جهانی بهائی را که …

ثبت نام در خبرنامه