رمضانعلی بقائی امره‌ای – بخش ۹

Program Picture
رمضانعلی بقائی امره‌ای – بخش ۹
آبان ۱۸, ۱۳۹۵

بقائی از ایول قصد آبادی دیگری کرد تا با ملا ابراهیم، عالم و روحانی محل در باره آیین بهائی صحبت کند. اما او که خود را عالمی اعلم می‌دانست حاضر به مذاکره نشد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه