رمضانعلی بقائی امره‌ای – بخش ۸

رمضانعلی بقائی امره‌ای – بخش ۸
آبان ۴, ۱۳۹۵

بقایی در یکی از آبادی‌های مازندران به خانه روحانی محل می‌رود. صاحبخانه و همسرش وقتی می‌فهمند او بهائیست وحشت کرده، می‌خواهند بیرونش کنند. اما بقایی اصرار می‌کند به حرف‌هایش گوش دهند.

ثبت نام در خبرنامه