رمضانعلی بقائی امره‌ای – بخش ۱۱

رمضانعلی بقائی امره‌ای – بخش ۱۱
آذر ۲, ۱۳۹۵

اقدامات بقایی بالاخره بروز مشکلاتی از جانب مخالفان امر برای او شد. او را به بهانه شکار به جنگل بردند تا جانش را بگیرند.

ثبت نام در خبرنامه