رمان بابا لنگ دراز

رمان بابا لنگ دراز
اسفند ۲۳, ۱۳۹۸

در کافه هنر امروز از رمانی خواهیم گفت به قلم نویسنده معروف آمریکایی که شاید خیلی از شما برای یک بار هم که شده اونو خوندید و از خوندنش لذت بردید. رمان بابا لنگ دراز اثر جین وبستر.

ثبت نام در خبرنامه