عید رضوان – قسمت ۷

عید رضوان – قسمت ۷
اردیبهشت ۶, ۱۳۹۶

از این قسمت جناب استاد وحید خرسندی میهمان ۱۷۴ هستند. ایشان در این قسمت به سه سوال پاسخ می‌دهند.

ثبت نام در خبرنامه