عید رضوان – قسمت ۱۲

عید رضوان – قسمت ۱۲
اردیبهشت ۱۱, ۱۳۹۶

این آخرین قسمت از ۱۷۴ است. در این قسمت هم به سه سؤال در رابطه با رضوان پاسخ داده خواهد شد. برای آخرین بار با استاد وحید خرسندی همراه شوید.

ثبت نام در خبرنامه