رضوان نامه – بخش ۱
فروردین ۳۱, ۱۳۹۶

سهیل کمالی در قسمت اول رضوان نامه از تبعید بهاءالله، پیامبر دین بهائی به عراق و اعلان ظهور دین جدید توسط او، صحبت می‌کند.

ثبت نام در خبرنامه