رضا
اسفند ۱۳, ۱۳۹۸

خیلی از افراد اطراف ما اسمشون رضاست. معنی این اسم هم تقریبا معلومه اما چرا در دیانت بهائی به این مفهوم توجه ویژه‌ای شده؟

ثبت نام در خبرنامه