رضایت والدین – بخش ۲

رضایت والدین – بخش ۲
تیر ۳۰, ۱۳۹۷

در ادامه صحبت‌های روز قبل آرمان همچنان بر نظرش پا فشاری می‌کند و قبول ندارد که پدر و مادر دختر و پسر باید رضایتشان هنگام بستن عقد باشد. برای روشن شدن موضوع مادر از زاویه‌ای دیگر به مسئله نگاه می‌کند.

ثبت نام در خبرنامه