رشته آبیاری گیاهان دریایی

رشته آبیاری گیاهان دریایی
دی ۳۰, ۱۴۰۰

چطور همبستگی و اراده جمعی به صورت تحرکاتی در سطح مردمی نمایان میشه، درسته؟ جای آموزش مستقیم برای ایجاد تحرک جمعی و مواجهه با موانع چیه؟ چطور آموزش کمک می‌کنه که فرد و جامعه به سمت رهایی حرکت کنه؟ یک برنامه آموزشی چطور می‌تونه منابع انسانی پرورش بده؟ یک برنامه آموزشی لازمه چه قابلیت‌هایی رو در شرکت‌کنندگان پرورش بده؟

ثبت نام در خبرنامه