Program Picture

رسیدن به خوشبختی

شهریور ۶, ۱۴۰۱

اگر زندگی برای شادمانی و خوشبختی است پس چرا بسیاری از ما غرق غم و دردند؟ دِبورا والترز در جواب این سؤال به مراجعینش می‌گوید: به جای هدف‌های مادی، دنبال چیزی معنوی و ابدی باشید تا به شادی حقیقی برسید.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه