Program Picture

رسانه‌ بی‌طرف

آبان ۱۳, ۱۳۹۵

از کامبیز توانا پرسیدیم آیا رسانه‌ اساساً می‌تواند بی‌طرف باشد؟ و اگر این طور است با چه چالش‌هایی روبرو است؟

news letter image

ثبت نام در خبرنامه