رساله سیاسیه – بخش ۲

رساله سیاسیه – بخش ۲
اسفند ۱۵, ۱۳۹۸

این رساله از آثار حضرت عبدالبهاء، فرزند ارشد حضرت بهاءالله و جانشین ایشان است که به مفهوم سیاست از منظر دیانت بهائی و نقش علما و سیاسیون نظر دارد.

ثبت نام در خبرنامه