ربکا کونستانتینو

ربکا کونستانتینو
آبان ۲۶, ۱۳۹۶

قهرمان این هفته ما کتاب‌هایی که توسط عده‌ای مورد استفاده قرار نمی‌گیرند را جمع کرده و به دست مدارس با امکانات پایین می‌رساند.

ثبت نام در خبرنامه