راه‌ها و بیراهه‌های کسب ثروت، مکتب ماتریالیسم

راه‌ها و بیراهه‌های کسب ثروت، مکتب ماتریالیسم
مهر ۱, ۱۳۹۹

پرتو: از تساوی حقوق زن و مرد، رفع تعصبات، از استقامت در مقابل ستم و در عین حال سازندگی که بهش می‌گیم استقامت سازنده، از امید و اطمینان به آینده ایران و از نقش مهمی که خانواده میتونه تو تغییر و اصلاح جامعه و آموزش همه این چیزایی که گفتیم داشته باشه و از عدالت و ثروت گفتیم. سمیه: اما بحث مون درباره عدالت و ثروت هنوز تموم نشده.

ثبت نام در خبرنامه