تعامل روحانیّون با حکومت

Program Picture

راه تازه

تعامل روحانیّون با حکومت
۱۸ دی ۱۳۹۵

قدرت گرفتن طبقه‌ روحانیون در زمان قاجاریه و تعامل این طبقه با حکومت و موارد دیگر در این قسمت از راه تازه مورد بررسی قرار می‌گیرد. با استاد وحید خرسندی و هومن عبدی همراه شوید.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه