راهکاری برای چالش‌های اقتصادی
شهریور ۴, ۱۴۰۰

در گفتگو با دکتر ایرج عابدیان، اقتصاددان، مهمترین چالش‌های اقتصادی جهان امروز رو بررسی می‌کنیم و به راهکارهای آئین بهائی برای توسعه اقتصادی نگاهی خواهیم داشت.

ثبت نام در خبرنامه