Program Picture

راه‌کارهای حمایت از کودکان زندانیان

اسفند ۱۲, ۱۴۰۱

امروز در گفتگو با آقای حامد فرمند، مدیر و بنیان‌گذار موسسه کودکان زندانیان درباره راه‌کارهای حمایت از کودکان زندانیان گپی می‌زنیم. حامد از آسیب‌های احتمالی و هم‌چنین راه حل‌های موجود برای مقابله با اون‌ها میگه.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه