راه‌های تحقّق صلح جهانی – بخش ۱

Program Picture
راه‌های تحقّق صلح جهانی – بخش ۱
تیر ۲۲, ۱۳۹۵

در طبیعت قانون تنازع بقا حاکم است ولی انسان اسیر طبیعت نیست و نباید باشد.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه