راضی بودن
شهریور ۲۴, ۱۴۰۰

تو هر شرایطی سعی کن راضی باشی حتی وقتی شدی از مشکلات عاصی راضی بودن نیستش آسون ولی باید باشی آروم

ثبت نام در خبرنامه