راجر مونتویا
شهریور ۸, ۱۳۹۸

راجر مونتویا با تاسیس مرکزی به منظور آموزش هنر و ورزش به کودکان منطقه محروم نیو مکزیکوی شمالی به آن‌ها کمک می‌کند با فراگیری هنر، آینده روشن‌تری برای خود رقم بزنند.

ثبت نام در خبرنامه