Program Picture

رابطه پزشک و بیمار

دی ۱۶, ۱۳۹۶

آیا رابطه‌ای بر پایه اعتماد که میان پزشک و بیمار برقرار می‌شود در درمان بیمار موثر است؟

news letter image

ثبت نام در خبرنامه