Program Picture
ذوق هنری در کودکان
بهمن ۱۷, ۱۳۹۸

پرورش ذوق هنری در این دوره حایز اهمیت می‌باشد و تاثیر آن در رشد ذهنی و درک مفاهیم انتزاعی در کودکان به اثبات رسیده است.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه