Program Picture

دینگ جو و مارک

فروردین ۲۳, ۱۳۹۶

دینگ جو که یک چینی است چنان پیوندی با مارک که یک امریکایی است، دارند که وجود مرزی در زندگی شان حس نمی شود.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه