دیدار

program picture

دیدار

سه جوان که در دوران تحصیل با هم دوست بوده‌اند بعد از سال‌ها تصمیم گرفته‌اند در روزهای عید کنار هم در تهران جمع شوند و تجربیات زندگی را با هم سهیم شوند. هر سه بهائی هستند و دو نفر از این گروه سالهاست که خارج از ایران زندگی می‌کنند.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه