دیدار – قسمت ۱

دیدار – قسمت ۱
خرداد ۲, ۱۳۹۶

اوّلین شخصی که مورد خطاب حضرت باب واقع شد و به ایشان ایمان آورد ملاّحسین بشرویه بود. بشنوید روایت او را درباره نحوه ایمان آوردنش به آن حضرت.

ثبت نام در خبرنامه