دیدار – قسمت ۱

Program Picture

دیدار

دیدار – قسمت ۱
۰۲ خرداد ۱۳۹۶

اوّلین شخصی که مورد خطاب حضرت باب واقع شد و به ایشان ایمان آورد ملاّحسین بشرویه بود. بشنوید روایت او را درباره نحوه ایمان آوردنش به آن حضرت.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه