دیانت پس از حضرت باب و دیانت بهائی

دیانت پس از حضرت باب و دیانت بهائی
آبان ۸, ۱۳۹۸

دیانت پس از حضرت باب و دیانت بهائی موضوع این قسمت از برنامه است و جناب وحید خرسندی به سوالات آزاده جاوید پاسخ داده‌اند.

ثبت نام در خبرنامه