دیانت بابی و بهائی و نهضت روشنفکری در ایران – بخش ۱

دیانت بابی و بهائی و نهضت روشنفکری در ایران – بخش ۱
مهر ۱۳, ۱۳۹۴

بخش اوّل سخنرانی “دیانت بابی و بهائی و نهضت روشنفکری در ایران” که در سال ۲۰۱۴ میلادی درهجدهمین کنفرانس سالانۀ انجمن ادب و هنر ایران در شهر لندنِ بریتانیا توسط دکتر فریدون وهمن ارائه شده است.

ثبت نام در خبرنامه