دکتر پرویز قدیریان

Program Picture
دکتر پرویز قدیریان
تیر ۳۰, ۱۳۹۶

دکتر پرویز قدیریان دانشمند ایرانی‌ و پژوهشگر برجسته در زمینه سرطان شناسی‌.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه