دکتر محمود حسابی

Program Picture
دکتر محمود حسابی
شهریور ۳, ۱۳۹۶

محمود حسابی فیزیکدان، سناتور، وزیر آموزش و پرورش و بنیانگذار فیزیک دانشگاهی در ایران.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه