دکتر محمود حسابی

دکتر محمود حسابی
شهریور ۳, ۱۳۹۶

محمود حسابی فیزیکدان، سناتور، وزیر آموزش و پرورش و بنیانگذار فیزیک دانشگاهی در ایران.

ثبت نام در خبرنامه