دکتر محمّد ملکی

Program Picture
دکتر محمّد ملکی
شهریور ۱۷, ۱۳۹۶

محمد ملکی فعال حقوق بشر، نویسنده و اولین رئیس دانشگاه تهران بعد از پیروزی انقلاب ایران.

news letter image

ثبت نام در خبرنامه